Bestyrelsen

Foruden bestyrelsen, har klubben flere aktive udvalg. Turudvalg, Foredrags- & Kursusudvalg (FK) og Stævneudvalg. 

 Bestyrelsesmedlemmer Funktion  mailadresse Valg?
  Annike Fossing Formand

Webmaster
webmaster@dagfari.dk 2021

Trine Kongsvad Kasserer trine.kongsvad@gmail.com 2021

Helle Erstling Rasmussen Næstformand helle2402@hotmail.com 2021
  Vibeke Ellekær Bestyrelsesmedlem  vibekepie@mail.dk 2020
  Ruth Bahnsen Suppleant   2021
  Kickan Horten Utzon Suppleant

2020
  Helle Kisby Christensen  Bestyrelsesmedlem Hellekisbychristensen@live.dk  2020